ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕПЛОНАСОСНИХ СТАНЦІЙ З РІЗНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ТЕПЛОТИ ЗА УМОВИ ЗМІННИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ

  • Ольга Павлівна Остапенко Вінницький національний технічний університет
  • Ольга Валентинівна Шевченко ТОВ "НВО Теплоенергоресурс"
  • Олена Вікторівна Бакум Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: енергетична ефективність, теплонасосна станція, теплонасосна установка, режими роботи систем теплопостачання

Анотація

Визначено режими ефективної роботи теплонасосних станцій (ТНС) з різними видами приводу компресора та джерелами низькотемпературної теплоти за умови змінних режимів роботи систем теплопостачання. Запропоновані рекомендації дозволяють здійснити вибір режимів роботи ТНС та джерел низькотемпературної теплоти з метою досягнення заданих значень показників ефективності річної роботи ТНС. Представлені рекомендації можуть бути використані для прогнозування раціональних режимів роботи ТНС різної потужності в системах теплопостачання.

Біографії авторів

Ольга Павлівна Остапенко, Вінницький національний технічний університет
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики
Ольга Валентинівна Шевченко, ТОВ "НВО Теплоенергоресурс"
менеджер з адміністративної діяльності
Олена Вікторівна Бакум, Вінницький національний технічний університет
студентка інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Посилання

1. Ткаченко С. Й. Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання. Монографія / С. Й. Ткаченко, О. П. Остапенко. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 176 с.

2. Новиков Д. В. Выбор рациональных схем и параметров систем теплоснабжения с теплонасосными устано- вками: дисс. … канд. техн. наук : 05.14.01 / Новиков Дмитрий Викторович. – Саратов, 2007. – 128 с.

3. Осипов А. Л. Исследование и разработка схем теплоснабжения для использования низкопотенциального тепла на основе применения теплонасосных установок: дисс. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Осипов Айрат Ли- нарович. – Казань, 2005. – 117 с.

4. Маринченко А. Ю. Оптимизация исследований комбинированных теплопроизводящих установок с тепло- выми насосами: дисс. … канд. техн. наук : 05.14.01 / Маринченко Андрей Юрьевич. – Иркутск, 2004. – 120 с.

5. Беляева Т. Г. Оценка экономической целесообразности использования тепловых насосов в коммунальной теплоэнергетике Украины / Т. Г. Беляева, А. А. Рутенко, М. В. Ткаченко, О. Б. Басок // Промышленная теплоте- хника. – 2009. – Т. 31, № 5. – С. 81 – 87.

6. Долинский А. А. Тепловые насосы в системе теплоснабжения зданий / А. А. Долинский, Б. Х. Драганов // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т. 30, № 6. – С. 71 – 83.

7. Басок Б. И. Анализ экономической эффективности при реализации теплонасосных систем для теплоснаб- жения / Б. И. Басок, Т. Г. Беляева, А. А. Рутенко, А. А. Лунина // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т. 30, № 4. – С. 56 – 63.

8. Долинский А. А. Тепловые насосы в теплоснабжении / А. А. Долинский, Е. Т. Базеев, А. И. Чайка // Про- мышленная теплотехника. – 2006. – Т. 28, № 2. – С. 99 – 105.
Як цитувати
[1]
О. Остапенко, О. Шевченко, і О. Бакум, ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕПЛОНАСОСНИХ СТАНЦІЙ З РІЗНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ТЕПЛОТИ ЗА УМОВИ ЗМІННИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.