ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ДЗЕРКАЛ

  • Олена Олексіївна Коваленко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: електронне інформаційне середовище, веб-середовище, веб-сайт, концепція дзеркал, інформаційна система, хмарні електронні ресурси, вектори електронного інформаційного середовища, агенти електронного інформаційного середовища

Анотація

В статті представлено концепцію дзеркал для побудови моделі електронного інформаційного середовища з метою визначення загальної композиції та функціональних блоків електронного інформаційного середовища. Результати аналізу останніх досліджень щодо вирішення питань формування достатньо оптимального електронного інформаційного середовища, яке адаптується під конкретні ситуації, задачі та навіть смаки користувачів свідчать про те, що його цільове призначення не завжди фокусується на основних завданнях ситуаційних напрямах діяльності користувача. Потреби користувачів електронного інформаційного середовища полягають в тому, щоб цей інформаційний простір та його ситуаційне робоче поле було побудовано з можливостями легкого визначення дій в будь-який момент часу, оцінювання поточного стану системи, доступного моніторингу результатів. На основі теорій інформаційного середовища, організації, інформаційних систем уточнено визначення електронного інформаційного середовища як сукупності апаратних та програмних ресурсів, сформованих в єдине електронне інформаційне середовище для досягнення визначених цілей шляхом реалізації визначених алгоритмів автоматизації процесів діяльності, здійснення комунікацій, обробки даних та знань з подальшим формуванням електронних ресурсів. Запропонована загальна модель електронного інформаційного середовища, яка представляє собою зв’язану сукупність моделей електронного інформаційного простору, що містить такі складові (дзеркала) як: дзеркало поточного стану діяльності – систему моніторингу та контролю; дзеркало планового (ідеального) стану діяльності, яке формується як зразок системи показників, опису технологічних та управлінських процесів, прогнозних розрахунків для інноваційних проектів; ризиків для прийняття рішень тощо; дзеркала варіативних реалізацій в залежності від стану та можливостей зовнішнього та внутрішнього середовища. Крім того, стратегічне дзеркало показників функціонування та розвитку організації або/і проекту відображає відповідність поточних (або прогнозних показників) стратегічним. Функціональне дзеркало процесів діяльності  (в тому числі і автоматизованим процесам) – наявність робочого поля виконання або/і звітування щодо технологічних та управлінських процесів. Мотиваційне дзеркало процесів діяльності містить результати найкращих проектів та  опис кращих практик, показники для порівняння тощо. Запропонована модель представлена також математично. Апробація концепції та моделі здійснена на прикладі формування електронного інформаційного середовища підприємства та університету.

Біографія автора

Олена Олексіївна Коваленко, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри програмного забезпечення

Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
[1]
О. Коваленко, ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ДЗЕРКАЛ, НПВНТУ, № 4, Лис 2019.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.