ВИЗНАЧЕННЯ ВТОРИННИХ КРИТЕРІЇВ ТА ІНДИКАТОРІВ ПОДІБНОСТІ В ЗАДАЧАХ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ СТАНІВ СИСТЕМ

  • Петро Дем’янович Лежнюк Вінницький національний технічний університет
  • Олег Юрійович Петрушенко Вінницький національний технічний університет
  • Жан-П’єр Нгома Університет Дуала
Ключові слова: подібність, вторинні критерії, індикатори, складні системи, оптимізація

Анотація

Розглядаються способи визначення вторинних критеріїв та індикаторів подібності для встановлення параметричної подібності в досліджуваному процесі. Показано, що за допомогою вторинних критеріїв та індикаторів подібності можуть розв’язуватися задачі оптимізації станів систем.

Біографії авторів

Петро Дем’янович Лежнюк, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри електричних станцій та систем
Олег Юрійович Петрушенко, Вінницький національний технічний університет
пошукач кафедри електричних станцій та систем. Вінницький національний технічний університет
Жан-П’єр Нгома, Університет Дуала
к. т. н., доцент кафедри електротехніки

Посилання

1. Веников В. А. Теория подобия и моделирования. – М.: Высшая школа, 1976. – 479 с.

2. Электрические системы. Кибернетика электрических систем. – Под ред. В. А. Веникова. – М.: Высшая
школа, 1974. – 328 с.

3. Лежнюк П. Д., Собчук Н. В., Казьмірук О. І. Вторинні критерії та індикатори подібності в задачах
моделювання оптимальних режимів ЕЕС // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Вип. 597. “Електроенергетичні
та електромеханічні системи”.– 2007. – С. 152–157.

4. Астахов Ю. Н., Лежнюк П. Д. Применение критериального метода в электроэнергетике. – Киев: УМК ВО,
1989. – 140 с.

5. Ильин В. А., Позняк Э. Г. Линейная алгебра. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 280 с.

6. Астахов Ю. Н., Лежнюк П. Д. Применение теории подобия в задачах управления нормальными режимами
электроэнергетических систем // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. – 1990. – № 5. – С. 3–11.

7. Александров Г. Н. Установки сверхвысокого напряжения и охрана окружающей среды. – Л.:
Энергоатомиздат, 1989. – 360 с.
Як цитувати
[1]
П. Лежнюк, О. Петрушенко, і Ж.-П. Нгома, ВИЗНАЧЕННЯ ВТОРИННИХ КРИТЕРІЇВ ТА ІНДИКАТОРІВ ПОДІБНОСТІ В ЗАДАЧАХ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ СТАНІВ СИСТЕМ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.