РАДІОВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТЕМПЕРАТУРИ

  • Володимир Степанович Осадчук Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Володимирович Осадчук Вінницький національний технічний університет
  • Сергій Володимирович Барабан Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: радіовимірювальний перетворювач температури, терморезистор, автогенератор, вольт-амперна характеристика, функція перетворення, від'ємний опір, вимірювання температури

Анотація

У статті представлено й описано радіовимірювальний перетворювач температури на основі транзисторної структури з від'ємним опором, виконано комп’ютерний експеримент роботи схеми пристрою, визначено функцію перетворення й функцію чутливості радіовимірювального перетворювача температури, проведено експериментальні дослідження роботи цього пристрою температури.

Біографії авторів

Володимир Степанович Осадчук, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор
Олександр Володимирович Осадчук, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедрою радіотехніки
Сергій Володимирович Барабан, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри радіотехніки

Посилання

1. Виглеб Т. Датчики / Т. Виглеб. – М.: Мир, 1989. – 196 с.

2. Гоц Н. Є. Сучасні проблеми інформаційної підтримки оптичної пірометрії / Н. Є. Гоц // Актуальні
проблеми економіки. – 2006. – №10. – С. 45 – 51.

3. Осадчук О. В. Мікроелектронні частотні перетворювачі на основі транзисторних структур з
від’ємним опором / О. В. Осадчук. – Вінниця: «УНІВЕРСУМ-Вінниця», 2000. – 303 с. – ISBN 966-7199-99-1.

4. Разевиг В. Д. Применение программ P-CAD и Pspice для схемотехнического моделирования на
ПЭВМ / В. Д. Разевиг. – М.: Радио и связь, 1992. – 72 с.
Як цитувати
[1]
В. Осадчук, О. Осадчук, і С. Барабан, РАДІОВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТЕМПЕРАТУРИ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.