РЕФРАКТОМЕТРИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТЕМПЕРАТУРИ

Автор(и)

  • Анатолій Степанович Васюра Вінницький національний технічний університет
  • Сергій Михайлович Довгалець Вінницький національний технічний університет
  • Ірина Петрівна Борщова Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

оптичний метод, температура, перетворювач температури, хвилевід, від’ємний показник заломлення, чутливий елемент

Анотація

Проведено аналіз основних оптичних методів вимірювання температури. Запропоновано оптичний вимірювальний перетворювач температури, чутливі елементи якого виконано з діелектрика з від’ємним показником заломлення.

Біографії авторів

Анатолій Степанович Васюра, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., професор кафедри автоматики та інформаційно- вимірювальної техніки

Сергій Михайлович Довгалець, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри автоматики та інформаційно- вимірювальної техніки

Ірина Петрівна Борщова, Вінницький національний технічний університет

студентка кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Посилання

1. Pat. №3826978 USA, IPC G01N22/00 G01R27/04 Waveguide refractometr / Krawczewicz, Stanley T.;
applicant. Exxon Production Research Co., Houston, Tex. – appl. no. 347525; apl. 04/03/1973; pub. 07/30/1974.

2. Егоров Ф. А. Волоконно-оптический термометр для контроля гипертермической терапии / Ф. А.
Егоров, В. А. Королев, В. Т. Потапов // Лазерная медицина. – 2005. – № 3(9). – С. 53 – 54.

3. Волоконно–оптический зондовый термометр [Електронний ресурс]: Инновационное предприятие
«НЦВО – Фотоника / Режим доступу: http://www.forcphotonics.ru/ru/production/volokonnye_sensornye_sistemy/1/13.

4. Shelby R. A. Experimental Verifcation of a Negative Index of Refraction / R. A. Shelby, D. R. Smith, S.
Shultz // Science. – 2001. – №292. – Р. 77 – 78.

5. Соколов А. Н. Волоконно-оптические датчики и системы: принципы построения, возможности,
перспективы / А. Н. Соколов, В. А. Яцеев // Lightwave Russian Edition. – 2006.– №4. – С. 44 – 46.

6. Peter Markos Structures with negative index of refraction / Peter Markos, C. M. Soukoulis // Physica status
solidy, 2003. – № 197(3). – Р. 595 – 604.

7. Оптичний вимірювальний перетворювач рівня рідини [Електронний ресурс] / С. М. Довгалець,
П. А. Хомчук, І. П. Борщова // Наукові праці ВНТУ. – 2009. – №3. Режим доступу до журн.:
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2009-3/2009-3.files/uk/009vykoll_ua.pdf.

8. Shadrivov I. V. Guided modes in negative-refractive-index waveguides / I. V. Shadrivov, A. A. Sukhorukov,
Y. S. Kivshar // Physical Review Е. – 2003. – Vol. 3, № 67. – P. 10 – 14.

9. Довгалець С. М. Рефрактометричні вимірювання з використанням оптичних хвилеводів із від’ємним
показником заломлення / С. М. Довгалець, А. Ф. Хомчук, П. А. Хомчук // Вісник Кременчуцького державного
політехнічного університету. – 2008. – № 1 (9). – С. 56 – 60.

10. Ляликов Ю. С. Физико-химические методы анализа / Ю. С. Ляликов – М., "Химия", 1973. – 536 с.

11. Габа В. М. Измерение температуры с использованием оптических датчиков на основе
двулучепреломляющих кристаллов / В. М. Габа // Технология и конструирование в электронной апаратуре. –
2009. – №1. – С. 45 – 52.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 34

Як цитувати

[1]
А. С. Васюра, С. М. Довгалець, і І. П. Борщова, «РЕФРАКТОМЕТРИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТЕМПЕРАТУРИ», НаукПраці ВНТУ, вип. 3, Лис 2011.

Номер

Розділ

Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають