КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА ПРОЕКТНОГО Й ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА

  • Юрій Валентинович Білодрай Арісент Текнолоджис
  • Володимир Іванович Месюра Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: соціальних медіа, складні адаптивні системи, CAS, Enterprise 2.0, контрольована мова, мікроблогінг, наноформат

Анотація

У роботі запропоновано новий тип комунікаційних систем проектного й операційного менеджменту, який передбачає наявність центрального комунікаційного середовища на основі соціальних медіа, спільного для людей і під’єднаних систем третіх сторін. Використано властивості соціальних медіа як складних адаптивних систем, які природно агрегують релевантні дані, мають значний інтеграційний та мобільний потенціал, а також мікроблогінг-повідомлення яких сприяють полегшеній семантичній анотації. Розробка відкриває новий економічно ефективний засіб комунікації різнорідних поточних та історичних даних для комбінованого аналізу й підтримки колективної цілеспрямованої діяльності. Система є основою інтеграції продуктів третіх сторін на основі популярної бізнес-моделі соціальних медіа, що суттєво збільшує набір можливих рішень, зазвичай складних і недоступних широкому колу користувачів. Розробка орієнтована на діяльність розподілених некомерційних, малобюджетних, наукових і освітніх організацій, публічних проектів та малого бізнесу.

Біографії авторів

Юрій Валентинович Білодрай, Арісент Текнолоджис
провідний інженер-програміст
Володимир Іванович Месюра, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., професор кафедри комп’ютерних наук, інституту інформаційних технологій і комп’ютерної інженерії

Посилання

1. John H. Miller. Complex Adaptive Systems: An Introduction to Computational Models of Social Life / H. Miller John, E. Page Scott. – Princenton University Press, 2007. – 284 p.

2. McAfee Andrew. Enterprise 2.0: New Collaborative Tools for Your Organization’s Toughest Challenges / Andrew McAfee. – 1st edition. – Harward Business School Press, 2009. – 240 p.

3. Manas Jerry. Managing the Gray Areas: Essential Insights for Leading People, Projects & Organizations / Jerry Manas. – RMC Publications, Inc, 2007. – 232 p.

4. User-friendly ontology authoring using a controlled language [Електронний ресурс] / V. Talban, T. Polanjnar, H. Cunningham, K. Botcheva // Department of Computer Science, University of Sheffield, 2006. – Режим доступу: http://gate.ac.uk/sale/lrec2006/clie/clie.pdf.

5. Мокін В. Б. Новий метод автоматизованого формування звітів інформаційних систем на основі секвенційного підходу / В. Б. Мокін, А. Р. Ящолт // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 3. – С. 50 – 56

6. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide)-Forth Edition : ANSI/PMI 99-001-2008 An American National Standard. – Project Management Institute, Inc., 2008. – 470 p.

7. Twitter Data – a simple, open proposal for embedding data in Twitter messages [Електронний ресурс] / Todd Fast, Jiri Copsa. – 2009. – Режим доступу : http://twitterdata.org/.

8. The Common Pattern Specification Language [Електронний ресурс] / Douglas E. Appelt, Boyan Onyshkevych // Artificial Intelligence Center SRI International. – Режим доступу: http://www.aclweb.org/anthology/X/X98/X98-1004.pdf.

9. OBIE Ontology Based Information Extraction [Електронний ресурс] // The University of Sheffield. 1995 – 2001. – Режим доступу: http://gate.ac.uk/demos/obie/obie.html.

10. Wilcock Graham. Introduction to Linguistic Annotation and Text Analytics / Graham Wilcock. – 1st edition. – Morgan & Claypool Publishers, 2009. – 160 p.

11. Ontotext and GATE Training (Module 15) – RDF, SPARQL and Semantic Repositories : GATE Training Course August 2010 [Електронний ресурс] // The University of Sheffield. 1995 – 2001. – Режим доступу : https://gate.ac.uk/wiki/TrainingCourseAug2010/track4-slides/module-15.pdf.

12. DLP – An introduction [Електронний ресурс] / Denny Vrandecic, Peter Haase, Pascal Hitzler, York Sure, Rudi Studer // Insitute AIFB University of Karlsruhe, Germany. – Режим доступу: http://logic.aifb.uni-karlsruhe.de/dlp/download/dlpintro.pdf.

13. SPARQL Query Language for RDF, W3C Recommendation [Електронний ресурс] // W3C. – 2008. – Режим доступу : http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/.

14. The SeRQL query language (revision 1.2) [Електронний ресурс] // Aduna. 1997 – 2009. – Режим доступу : http://www.openrdf.org/doc/sesame/users/ch06.html#section-blanknodes.

15. Erwann Michael-Kerjan. The Irrational Economist: Making Decisions in a Dangerous World / Erwann Michael-Kerjan, Paul Slovic. – Public Affairs, 2010. – 336 p.
Як цитувати
[1]
Ю. Білодрай і В. Месюра, КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА ПРОЕКТНОГО Й ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.