ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ CRM-СИСТЕМ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ПРИКЛАДІ CDM OPTIMIZE PHARMA

  • Володимир Іванович Месюра Вінницький національний технічний університет
  • Андрій Валерійович Козачук Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Анатолійович Шаригін CDM Ukraine
  • Томас Бомберг CDM Ukraine
  • Ерік Росенкранц CDM A/S, Страндвейен
Ключові слова: CRM-система, CRM-системи CDM Optimize Pharma, CRM-система у фармацевтичній галузі

Анотація

У цій статті висвітлено особливості, властиві фармацевтичній галузі. Основною особливістю є те, що в зазначеній галузі неможливо прямо впливати на покупця. Проаналізувавши такі особливості, нами зроблено висновок, що для предметної галузі, яка розглядається, неможливо використовувати класичні CRM-системи, що базуються на принципах, покладених в основу класичного циклу продажів. У статті описано основні можливості CRM-системи CDM Optimize Pharma, а також особливості, що відрізняють її від класичних CRM-систем і роблять придатною для використання у фармацевтичній галузі. Такими розширеними можливостями є Advanced Segmentation, Pre-Call Activities тощо.

Біографії авторів

Володимир Іванович Месюра, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., професор кафедри комп’ютерних наук
Андрій Валерійович Козачук, Вінницький національний технічний університет
магістрант кафедри комп’ютерних наук
Олександр Анатолійович Шаригін, CDM Ukraine
начальник відділу розробки
Томас Бомберг, CDM Ukraine
регіональний директор
Ерік Росенкранц, CDM A/S, Страндвейен
представник CDM A/S, Страндвейен

Посилання

1. Управління відносинами з клієнтами [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/CRM.

2. CRM-рішення в Україні: ефективний інструмент маркетингу або «популярна» тема [Електронний ресурс] / Горбенко О. В., Бех О. Ю. // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2009. – № 6. Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Upsal/2009_6/09govmpt.pdf.

3. CRM для медицины и фармацевтических компаний [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.itjob.dp.ua/product.php3?product=31.

4. Selecting a CRM vendor in the pharmaceutical industry [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.oracle.com/us/corporate/046960.pdf.

5. Месюра В. Особенности реализации CRM системы CDM Flexible с использованием Smalltalk / В. Месюра, Т. Бомберг, В. Седлецький, І. Арсенюк // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. Вінниця: Універсум.– Т. 2(18). – 2008 – С. 551 – 552.

6. Росенкранц Е. Работай умнее, не тяжелее / Е. Росенкранц // Інтернет-освіта-наука-2008. Вінниця: Універсум.– Т. 1(17). – 2008. – С. 282 – 285.
Як цитувати
[1]
В. Месюра, А. Козачук, О. Шаригін, Т. Бомберг, і Е. Росенкранц, ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ CRM-СИСТЕМ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ПРИКЛАДІ CDM OPTIMIZE PHARMA, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.