МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ ГОТОВНОСТІ ОПЕРАТОРА ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ ШВИДКОПЛИННИХ ТЕХНОГЕННИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

  • Володимир Іванович Месюра Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Анатолійович Шаригін Компанія DIO-Soft
Ключові слова: прийняття рішень, система підтримки прийняття рішень (СППР), транспортні надзвичайні ситуації, ступінь готовності оператора

Анотація

Запропоновано метод оцінювання ступеня готовності оператора до прийняття рішень під час ліквідації транспортних швидкоплинних техногенних надзвичайних ситуацій. Уведено індекси, які характеризують готовність оператора до прийняття рішень: індекс якості підготовки оператора, індекс реакції оператора. Запропоновано вирази для обчислення введених понять. Перераховані індекси вносять до паспорта працівника й характеризують ними рівень кваліфікації оператора і його готовність до прийняття рішень.

Біографії авторів

Володимир Іванович Месюра, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., професор кафедри інтелектуальних систем
Олександр Анатолійович Шаригін, Компанія DIO-Soft
старший розробник програмного забезпечення

Посилання

1. Шоботов В. М. Цивільна оборона: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. / Шоботов В. М. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 438 с.

2. Інформаційно-аналітична довідка про надзвичайні ситуації, що виникли на території України протягом 2012 року [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/opinfo/6361.html.

3. Юхимчук С. В. Оцінка чутливості механізму виведення в системах підтримки прийняття рішень керівника ліквідації надзвичайних ситуацій / С. В. Юхимчук, О. А. Шаригін // Інформаційні технології і комп’ютерна інженерія. – 2005. – № 3.– С. 120 – 123.

4. Юхимчук С. В. Оцінка впливу неповних вхідних даних на результати логічного виведення в системах підтримки прийняття рішень / С. В. Юхимчук, О. А. Шаригін // Інформаційні технології і комп’ютерна інженерія. – 2007. – № 1. – С. 64 – 67.

5. Демин А. Ю. К оценке степени готовности подразделений поиско-спасательных служб / Демин А. Ю. // Технологии гражданской безопасности. – 2007. – № 2. – С. 62 – 62.

6. Легошин В. Д. Научно-методические вопросы профессионального отбора и подготовки спасателей МЧС России / В. Д. Легошин, А. И. Запорожец // Технологии гражданской безопасности. – 2007. – № 1. – С. 16 – 21.

7. Бантюкова С. О. Оцінка надійності діяльності оператора у системі “Людина-техніка” / С. О. Бантюкова // Експлуатація залізниць. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2010. – вип. 113. – С. 51 – 56.

8. Mesyura V. I. Improvement of fuzzy values ranking indexes for automation of man-caused swift-flowing emergencies liquidation / V. I. Mesyura, O. A. Sharygin // Nauka i studia. – 2013. – № 17 (85) – P. 11 – 16.

9. Месюра В. І. Модель прийняття рішень для задач ліквідації швидкоплинних надзвичайних ситуацій / В. І. Месюра, О. А. Шаригін //Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): Матеріали 1-ї Міжнародної науково-технічної конференції (10 – 13 травня 2011 р., Черкаси). – 2011. – С. 454.

10. Кормен Т. Алгоритмы: построение и анализ / Т. Кормен, Ч. Лейзер, Р. Ривест. – Москва: МЦНМО, 2004. – 960 с.

11. Дональд Э. Кнут. Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы / Дональд Э. Кнут. – Москва: Вильямс, 2000. – 712 c.
Як цитувати
[1]
В. Месюра і О. Шаригін, МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ ГОТОВНОСТІ ОПЕРАТОРА ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ ШВИДКОПЛИННИХ ТЕХНОГЕННИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ, НПВНТУ, № 3, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.