ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОТИ ВІДХІДНИХ ПРОДУКТІВ ЗГОРАННЯ ПАЛИВА В ТЕ- ПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВКАХ

  • Марко Миколайович Чепурний Вінницький національний технічний університет
  • Наталія Володимирівна Резидент Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: випарник, компресор, конденсатор, котел, контактний утилізатор теплоти

Анотація

Проаналізовано енергетичну ефективність застосування теплоти відхідних газів від енергетичних котлів у теплонасосних установках.

Біографії авторів

Марко Миколайович Чепурний, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент, професор кафедри теплоенергетики
Наталія Володимирівна Резидент, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., старший викладач кафедри теплоенергетики

Посилання

1. Жовмір М. М. Утилізація низькотемпературної теплоти продуктів згорання палива за допомогою тепло- вих насосів / М. М. Жовмір // Пром. теплотехника, 2008. – т. 30 – № 2. – С. 90 – 97.

2. Кулик М. М. Проблеми і перспективи розвитку в Україні теплонасосних технологій / М. М. Кулик, В. Д. Білодід // Проблеми загальної енергетики, 2006. – № 4. – С. 7 – 12.

3. Клименко В. Н. Некоторые особенности применения парокомпрессионных тепловых насосов для утили- зации сбросной теплоты отопительных котлов / В. М. Клименко // Пром. теплотехника, 2011. – Т. 33 – № 5. – С. 43 – 48.

4. Чепурний М. М. Енергозбережні технології в теплоенергетиці / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко – Він- ниця: ВНТУ, 2009. – 114 с.

5. Особливості застосування парокомпресійних теплонасосних установок [Електронний ресурс] / Чепурний М. М., Ткаченко С. Й., Резидент Н. В. // Наукові праці Вінницького національного технічного універ- ситету. – № 1. – 2013. Режим доступу до журн.: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2013_1/2013- 1.files/uk/13mmcfhs_ua.pdf.

6. Статистичний щорічний України за 2011 рік – Київ: Інформаційно-аналітичне агентство, 2012. – 586 с.

7. Бакластов А. М. Проектирование, монтаж и эксплуатация теплоиспользующих установок / А. М. Бакластов. – М.: Энергия, 1970. – 568 с.
Як цитувати
[1]
М. Чепурний і Н. Резидент, ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОТИ ВІДХІДНИХ ПРОДУКТІВ ЗГОРАННЯ ПАЛИВА В ТЕ- ПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВКАХ, НПВНТУ, № 3, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.