УТИЛІЗАЦІЯ ТЕПЛОТИ ВІДХІДНИХ ГАЗІВ ІЗ КОТЛІВ В УТИЛІЗАТОРАХ КОНТАКТНОГО ТИПУ

Автор(и)

  • Марко Миколайович Чепурний Вінницький національний технічний університет
  • Наталія Володимирівна Резидент Вінницький національний технічний університет
  • Тетяна Михайлівна Олексина Вінницький національний технічний університет
  • Юлія Костянтинівна Возіян Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

відхідні гази, контактний утилізатор, температура точки роси, паровий котел, водогрійний котел

Анотація

Проаналізовано закономірності зміни інтенсивності утилізації теплоти відхідних газів із котлів за рахунок «сухого» і конденсаційного теплообміну в контактних утилізаторах. Отримано зручні формули для обчислення теплової потужності утилізації. Визначено економію газу за рахунок утилізації в деяких парових і водогрійних котлах. Відповідно до цієї економії оцінено зменшення шкідливих викидів у атмосферу.

Біографії авторів

Марко Миколайович Чепурний, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент, професор кафедри теплоенергетики

Наталія Володимирівна Резидент, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри теплоенергетики

Тетяна Михайлівна Олексина, Вінницький національний технічний університет

студентка інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Юлія Костянтинівна Возіян, Вінницький національний технічний університет

студентка інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Посилання

1. Ефимов А. В. Система глубокой утилизации теплоты газов, уходящих из котельных агрегатов / А. В. Ефи-мов; А. Л. Гончаренко, Л. В. Гончаренко // Вісник НТУ ″ХПІ″. – 2013. – N 13. – С. 73 – 80.

2. Равич М. В. Эффективность использования топлива / М. Б. Равич. – М. : Наука, 1977. – 344 с.

3. Данилов Е. А. Контроль сжигания топлива в промышленных котельных установках / Е. А. Данилов,
В. Н. Клочков. – К. : Техніка, 1988. – 166 с.

4. Тепловой расчет котлов (нормативный метод) / [под ред. Г. М. Кагана]. – СПб : Изд-во НПО ЦКТИ, 1998. – 256 с.

5. Чепурний М. М. Теплові розрахунки парогенераторів / М. М. Чепурний, Д. В. Степанов, Є. С. Корженко. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 154 с.

6. Теплотехнический справочник / [под ред. В. Н. Юренева, П. Д. Лебедева]. – Т. 1. – М.: Энергия, 1975. – 744 с.

7. Клименко В. Н. Некоторые особенности применения парокомпрессионных тепловыих насосов для утили-зации сбросной теплоты отопительных котлов / В. Н. Клименко // Промышленная теплотехника. – 2011. – Т. 33. – N 5. – С. 43 – 48.

8. Бакластов А. М. Проектирования монтаж и эксплуатация теплоиспользующих установок / А. М. Баклас-тов. – М. : Энергия, 1970. – 568 с.

9. Чепурний М. М. Розрахунки тепломасообмінних апаратів / М. М. Чепурний,С. Й. Ткаченко. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 130 с.

10. Семенюк Л. Г. Получение конденсата при глубоком охлаждении продуктов сгорания / Л. Г. Семенюк // Промышленная энергетика, 1987. – N 8. – С. 47 – 50.

11. Жовмір М. М. Утилізація низькотемпературної теплоти продуктів згорання палива за допомогою тепло-вих насосів / М. М. Жовмір // Промышленная теплотехника, 2008. –Т. 30. – N 2. – С. 90 – 97.

12. Гольстрем В. А. Справочник энергетика промышленных предприятий / В. А. Гольстрем, А. С. Иваненко. – К. : Техніка, 1982. – 561 с.

13. Ткаченко С. Й. Розрахунки теплових схем і основи проектування джерел теплопостачання / С. Й. Ткачен-ко, М. М. Чепурний, Д. В. Степанов. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 137 с.

14. Таубман Е. И. Контактные теплообменники / Е. И. Таубман, В. А. Корнев, В. А. Мельтцев. – М. : Химия, 1987. – 256 с.

15. Гершуни А. Н. Разработка и внедрение эффективных утилизаторов на основе теплопередающих элемен-тов испарительно-конденсационного типа / А. Н. Гершуни, В. П. Нищик // Промышлення теплотехника, 1977. – Т. 19. – N 3. – С. 69 – 73.

16. Баскаков А. П. Основные факторы, определяющие эффективность глубокого охлаждения продуктов сго-рания в газифицированных котельных / А. П. Баскаков, Е. В. Ильина // Промышленная энергетика. – 2004. – № 4. – С. 46 – 49.

17. Аронов И. З. Контактный нагрев води продуктами сгорания природного газа / И. З. Аронов. – Л. : Недра, 1990. – 280 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 162

Опубліковано

2016-01-14

Як цитувати

[1]
М. М. Чепурний, Н. В. Резидент, Т. М. Олексина, і Ю. К. Возіян, «УТИЛІЗАЦІЯ ТЕПЛОТИ ВІДХІДНИХ ГАЗІВ ІЗ КОТЛІВ В УТИЛІЗАТОРАХ КОНТАКТНОГО ТИПУ», НаукПраці ВНТУ, вип. 4, Січ 2016.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 > >>