ОСОБЛИВОСТІ ТЕПЛООБМІНУ ЗА УМОВИ ВЕЛИКИХ ТИСКІВ ПОВІТРЯ В РЕКУПЕРАТОРАХ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК

  • Марко Миколайович Чепурний Вінницький національний технічний університет
  • Наталія Володимирівна Резидент Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: газова турбіна, компресор, рекуператор, критерії подібності, критеріальні рівняння

Анотація

Проаналізовано закономірності тепловіддачі до повітря підвищених тисків в рекуперативних трубчастих теплообмінниках.

Біографії авторів

Марко Миколайович Чепурний, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент, професор кафедри теплоенергетики
Наталія Володимирівна Резидент, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., старший викладач кафедри теплоенергетики

Посилання

1. Шнее Я. И. Газовые турбины: термодинамические процессы и теплообмен в конструкциях / Я. И. Шнее. – Киев: Вища школа, 1976. – 245 с.

2. Манушин Э. А. Газовые турбины: проблемы и перспективы / Э. А. Манушин. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 168 с.

3. Чепурний М. М. Основи технічної термодинаміки / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко. – Вінниця: Поділля 2000, 2004. – 365 с.

4. Чепурний М. М. ГТУ – ТЕЦ з регенерацією теплоти відпрацьованих газів / М. М. Чепурний, А. В. Медвєдєва // Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2005. – № 5. – С. 64 – 67.

5. Теплообменные устройства газотурбинных и комбинированных установок / [под ред. А. И. Леонтьева]. – М.: Машиностроение, 1985. – 359 с.

6. Чепурний М. М. Тепломасообмін в прикладах і задачах / М. М. Чепурний, Н. В. Резидент. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 127 с.

7. Варгафтик Н. Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей / Н. Б. Варгафтик. – М.: Наука, 1972. – 720 с.

8. Исаченко В. П. Теплопередача / В. П. Исаченко, В. А. Осипова, А. С. Сукомел. – М.: Энергоатомиздат , 1981. – 416 с.
Як цитувати
[1]
М. Чепурний і Н. Резидент, ОСОБЛИВОСТІ ТЕПЛООБМІНУ ЗА УМОВИ ВЕЛИКИХ ТИСКІВ ПОВІТРЯ В РЕКУПЕРАТОРАХ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК, НПВНТУ, № 3, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.