ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛІ З БІНАРНИМ ЦИКЛОМ

  • Марко Миколайович Чепурний Вінницький національний технічний університет
  • Наталія Володимирівна Резидент Вінницький національний технічний університет
  • Тетяна Михайлівна Олексина Вінницький національний технічний університет
  • Юлія Костянтинівна Возіян Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: бінарний цикл, котел, низькотемпературне робоче тіло, протитискова турбіна, теплоелектроцентраль

Анотація

Визначено показники роботи бінарних теплоенергетичних установок із низькотемпературним робочим тілом, створених на базі промислових теплоелектроцентралей із протитисковими турбінами.

 

Біографії авторів

Марко Миколайович Чепурний, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент, професор кафедри теплоенергетики
Наталія Володимирівна Резидент, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент, доцент кафедри теплоенергетики
Тетяна Михайлівна Олексина, Вінницький національний технічний університет
студентка інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання
Юлія Костянтинівна Возіян, Вінницький національний технічний університет
студентка інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання.

Посилання

1. Закон України про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії та використання скидного потенціалу // Відомості Верховної Ради, 2005, – № 20. – С. 275 – 285.

2. Стратегія розвитку паливно-енергетичного комплексу України до 2030 року. – К. : Вид-во Мін-ва палива та енергетики України, 2012. – 156 с.

3. A power general by low-temperature heat recovery // CADDET energy efficiency. Caddet Centre. September, 2002. – 42 p.

4. Сапожников М. Б. Электрические станции на низкотемпературных рабочих телах / М. Б. Сапожников,
М. И. Тимошенко // Теплоэнергетика, 2005. – № 3. – С. 73 – 77.

5. Чепурний М. М. Теплоелектроцентралі на базі газотурбінних установок і парових турбін з низькотемпературним робочим тілом / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 4. – С.21 – 25.

6. Чепурний М. М. Енергозбережні технології в теплоенергетиці. / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 114 с.

7. ORMAT ENERGY CONVERTER. Technical bulletin, ORMAT JNK, 1990. – 11 p.

8. Варгафтик Н. Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей / Н. Б. Варгафтик. – М. : Наука, 1982. – 720 с.
Опубліковано
2015-07-15
Як цитувати
[1]
М. Чепурний, Н. Резидент, Т. Олексина, і Ю. Возіян, ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛІ З БІНАРНИМ ЦИКЛОМ, НПВНТУ, № 2, Лип 2015.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.