ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ Й КЕРУВАННЯ АДРЕСНИМИ ПОТОКАМИ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ

  • Петро Дем’янович Лежнюк Вінницький національний технічний університет
  • Володимир Юрійович Прохватілов ТОВ «Хартеп»
  • Геннадій Дмитрович Красковський Національний технічний університет України «КПІ»
Ключові слова: електричні мережі, адресні потоки потужності, втрати електроенергії, інформаційне забезпечення.

Анотація

У статті розглядаються питання підвищення техніко-економічної ефективності роботи електричних мереж в умовах електропостачання за двосторонніми договорами і в умовах балансуючого ринку електроенергії за рахунок удосконалення інформаційного забезпечення.

Біографії авторів

Петро Дем’янович Лежнюк, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри електричних станцій та систем
Володимир Юрійович Прохватілов, ТОВ «Хартеп»
технічний директор ТОВ «Хартеп»
Геннадій Дмитрович Красковський, Національний технічний університет України «КПІ»
магістр, кафедра електропостачання

Посилання

1. Кириленко А. В., Прихно В. Л. Оптимизация режимов энергосистем в условиях рынка // Праці Інституту
електродинаміки НАН України. Спеціальний випуск. Енергетичні ринки: перехід до нової моделі ринку
двосторонніх контрактів і балансуючого ринку. – К.: 2009. – С. 3 – 10.

2. Лежнюк П. Д., Бурыкин А. Б., Кулик В. В. Определение потерь электроэнергии в электрических сетях
энергосистем от транзитных перетоков // Праці Інституту електродинаміки НАН України. Спеціальний випуск.
Енергетичні ринки: перехід до нової моделі ринку двосторонніх контрактів і балансуючого ринку. – К.: 2009. –
С. 31 – 36.

3. Інтелектуальні системи керування потоками електроенергії в локальних об’єктах. О. В. Кириленко,
Ю. С. Петергеря, Т. О. Терещенко, В. Я. Жуйков – К.: Медіа ПРЕС, 2005. – 211 с.

4. Праховник А. В., Коцар О. В. Керування режимами електроспоживання в умовах запровадження в
Україні ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку // Енергетика та електрифікація. – 2010. – № 2. –
С. 42 – 52.

5. Технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку оптового ринку електричної енергії
України. Додаток 7(4) до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України.: Київ, 2003.

6. Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку. – Затв.
спільним наказом Мінпаливенерго, НКРЕ, Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду та
Держкомпромполітики України №32/28/28/276/75/54 від 17.04.2006 р. – Київ.

7. Формирование ведомственной системы сбора метеоданных в условиях эффективного оптового рынка
электроэнергии / Н. Н. Титов, М. С. Доценко, С. И. Доценко и др. // Праці Інституту електродинаміки НАН
України. Спеціальний випуск. Енергетичні ринки: перехід до нової моделі ринку двосторонніх контрактів і
балансуючого ринку. – К.: 2009. – С. 41–48.

8. Воротницкий В. Э., Туркина О. В. Оценка погрешностей расчета переменных потерь электроэнергии в ВЛ
из-за неучета метеоусловий // Электрические станции. – 2008. – №10. С. 42 – 49
Як цитувати
[1]
П. Лежнюк, В. Прохватілов, і Г. Красковський, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ Й КЕРУВАННЯ АДРЕСНИМИ ПОТОКАМИ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.