ІНДУКТИВНИЙ НЕГАСЕНСОР МОСТОВОГО ТИПУ НА L-НЕГАТРОНІ

  • Олена Валеріївна Войцеховська Вінницький національний технічний університет
  • Микола Антонович Філинюк Вінницький національний технічний університет
  • Дмитро Валерійович Кудряшов Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: індуктивний сенсор, L-негатрон, негасенсор, чутливість, вихідна напруга, коефіцієнт перетворення, первинний вимірювальний перетворювач

Анотація

Розглядається індуктивний негасенсор мостового типу на L-негатроні, в якому підвищено коефіцієнт перетворення та відносну чутливість за рахунок введення в схему індуктивного сенсора-прототипу схемотехнічного аналога L-негатрона, підключеного паралельно змінній індуктивності первинного вимірювального перетворювача.

Біографії авторів

Олена Валеріївна Войцеховська, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., старший викладач кафедри проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури
Микола Антонович Філинюк, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури
Дмитро Валерійович Кудряшов, Вінницький національний технічний університет
студент кафедри проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури

Посилання

1. Джексон Р. Г. Новейшие датчики / Р. Г. Джексон. – М.: – Техносфера, 2007. – 384 с.

2. Фрайден Дж. Современные датчики: справочник / Дж. Фрайден; пер. с англ. Е. Л. Свинцова. – М.: Техносфера, 2005. – 588 с.

3. Аш Ж. Датчики измерительных систем: у 2 т. Т 1. / Ж. Аш; пер. с фр. А. С. Обухова. – М.: Мир, 1992. – 480 с.

4. Ступель Ф. А. Электромеханические датчики и преобразователи неэлектрических величин: принцип действия, схемы, расчет / Ф. А. Ступель. – М.: Мир, 1965. – 116 с.

5. Войцеховська О. В. Дослідження індуктивних негасенсорів на L-негатронах / О. В. Войцеховська, О. О. Лазарєв, М. А. Філинюк. – Материали IV міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування» Вінниця, 8 – 10 жовтня 2009. – С. 12.

6. Філинюк М. А. Основи негатроніки: у 2 т. / М. А. Філинюк. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – Т. 1: Теоретичні і фізичні основи негатроніки. – 456 с.

7. Філинюк М. А. Аналіз чутливості електронних кіл з L-, С-негатронами / М. А.Філинюк, О. О. Лазарєв. – Вісник ЖІТІ. – 2003. – № 2. – С. 92 – 98.
Як цитувати
[1]
О. Войцеховська, М. Філинюк, і Д. Кудряшов, ІНДУКТИВНИЙ НЕГАСЕНСОР МОСТОВОГО ТИПУ НА L-НЕГАТРОНІ, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.