АНАЛІЗ «ЯКОСТІ» ОДНОКРИСТАЛЬНИХ КОНВЕРТОРІВ ІМІТАНСУ

  • Людмила Броніславівна Ліщинська Вінницький торгово-економічний інститут
  • Яна Сергіївна Рожкова Вінницький національний технічний університет
  • Микола Антонович Філинюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: узагальнений перетворювач імітансу, одноперехідний транзистор, біполярний транзистор, польовий транзистор, коефіцієнт чутливості, якість

Анотація

У статті розроблено математичні моделі УПІ, що враховують залежності їх перетворених імітансів від фізичних параметрів транзисторів, а також проведено дослідження залежностей якості STk αi від фізичних параметрів вищеозначених транзисторів.

Біографії авторів

Людмила Броніславівна Ліщинська, Вінницький торгово-економічний інститут
к. т. н., доцент кафедри фінансового контролю та аналізу
Яна Сергіївна Рожкова, Вінницький національний технічний університет
студентка кафедри проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури
Микола Антонович Філинюк, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор кафедри проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури

Посилання

1. Филановский Н. М. Схемы с преобразователями сопротивления / Н. М. Филановский,
А. Ю. Персианов, В. К. Рыбин– Л.: Энергия, 1973, – 192 с.

2. Узагальнені перетворювачі іммітансу на основі інжекційно-пролітної транзисторної структури із
загальним витоком [Електронний ресурс] / Ліщинська Л. Б., Булига Н. В., Шведюк А. Г., Філинюк М. А. //
Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – №2: 2008, Режим доступу до журн.:
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2008-2/2008-
2.files/uk/08lblsts_uk.pdf

3. Радзевич В. Д. Проектирование СВЧ устройств с помощью Microwave office /
В. Д. Радзевич, Ю. В. Потапов, А. А. Кукушин; под ред. В. Д. Радзевича. – М.: САЛОН- Пресс, 2003, – 496 с.

4. Філинюк М. А. Інформаційні пристрої на основі потенційно-нестійких структур Шотткі. /
М. А. Філинюк, О. М. Куземко, Л. Б. Ліщинська – Вінниця, ВНТУ, 2009, – 274 с.

5. Філинюк М. А. Метрологічні основи негатроніки / М. А. Філинюк, Д. В. Гаврілов – Вінниця:
УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2006, – 188 с.

6. Сигорский В. П. Алгоритмы анализа электронных схем / В. П. Сигорский, А. И. Петренко – М.:
Советское радио, 1976, – 608 с.

7. Філинюк М. А. Основи негатроніки. Том І. Теоретичні і фізичні основи негатроніки /
М. А. Філинюк – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2009, – 274 с.
Як цитувати
[1]
Л. Ліщинська, Я. Рожкова, і М. Філинюк, АНАЛІЗ ‘ЯКОСТІ’ ОДНОКРИСТАЛЬНИХ КОНВЕРТОРІВ ІМІТАНСУ, НПВНТУ, № 3, 1.
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.