ДОСЛІДЖЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ІМІТАНСУ (УПІ) НА БАЗІ ОДНОПЕРЕХІДНОГО ТРАНЗИСТОРА ВІД ПАРАМЕТРІВ ЙОГО ФІЗИЧНОЇ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ СХЕМИ

Автор(и)

  • Людмила Броніславівна Ліщинська Вінницький торгово-економічний інститут
  • Марія Володимирівна Барабан Вінницький національний технічний університет
  • Яна Сергіївна Рожкова Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

одноперехідний транзистор, узагальнений перетворювач імітансу, Y-параметри, емітер, колектор

Анотація

У статті розроблено математичну модель УПІ на базі ОТ, що враховує залежність його перетвореного імітансу від фізичних параметрів ОТ, а також проведено дослідження залежностей перетвореного імітансу Wвх (Wвих) від фізичних параметрів ОТ та діапазону робочих частот.

Біографії авторів

Людмила Броніславівна Ліщинська, Вінницький торгово-економічний інститут

к. т. н., доцент кафедри фінансового контролю та аналізу

Марія Володимирівна Барабан, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури

Яна Сергіївна Рожкова, Вінницький національний технічний університет

студентка

Посилання

1. Ленк Дж. Электронные схемы. Практическое руководство / Ленк Дж. – М.: Мир, 1985. – 344 с.

2. Ерофеева И. А. Импульсные устройства на однопереходном транзисторе / И. А. Ерофеева – М.: Связь, 1974. –
72 с.

3. Ольсевич А. Е. Двухбазовые диоды в автоматике / А. Е.Ольсевич, В. В.Михайлов, В. И. Беличенко – М.:
Энергия, 1972. – 72 с.

4. Стафаев В. И. Теоретические и экспериментальные исследования двухбазового диода / В. И. Стафаев, А. П.
Штагер. – Рига: Знание, 1986. – 525 с.

5. Філинюк М. А. Аналіз і синтез інформаційних пристроїв на базі потенційно нестійких узагальнених
перетворювачів імітанса / М. А. Філинюк – Вінниця: ВДТУ, 1998. – 85 с.

6. Ліщинська Л. Б. Експериментальний метод визначення параметрів одно перехідного транзистора. В кн.
«Контроль і управління в складних системах» / Л. Б. Ліщинська, А. Г. Швидюк, М. А. Філинюк – КУСС, 2008. – 137
с.

7. Пат. 41314 України на корисну модель. МПК8 G 01 R 27/28. Установка для вимірювання граничної частоти
одноперехідного транзистора / Ліщинська Л. Б., Шведюк А. Г., Філинюк М. А., заявник та патентовласник
Вінницький нац. техн. ун-т. – №u200900490; Заявл. 23.01.2009; Опубл. 12.05.2009, Бюл. №9.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 41

Як цитувати

[1]
Л. Б. Ліщинська, М. В. Барабан, і Я. С. Рожкова, «ДОСЛІДЖЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ІМІТАНСУ (УПІ) НА БАЗІ ОДНОПЕРЕХІДНОГО ТРАНЗИСТОРА ВІД ПАРАМЕТРІВ ЙОГО ФІЗИЧНОЇ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ СХЕМИ», НаукПраці ВНТУ, вип. 2, Лис 2011.

Номер

Розділ

Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають