ІНФОРМАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ НА ОСНОВІ ОДНОПЕРЕХІДНОЇ ТРАНЗИСТОРНОЇ СТРУКТУРИ

  • Людмила Броніславівна Ліщинська Вінницький торгово-економічний інститут
  • Марія Володимирівна Барабан Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: одноперехінда транзисторна структура, узагальнений перетворювач імітансу

Анотація

На основі реактивних властивостей одноперехідного транзистора розроблено елементи інформаційних пристроїв, які порівняно з відомими аналогами мають покращені технічні характеристики, а саме: підвищену надійність, добротність, менший рівень шуму, малі габаритні розміри.

Біографії авторів

Людмила Броніславівна Ліщинська, Вінницький торгово-економічний інститут
к. т. н., доцент кафедри фінансового контролю і аналізу
Марія Володимирівна Барабан, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури

Посилання

1. Патент 23904 України, МПК G01R 27/28. Транзисторний еквівалент котушки індуктивності / Філинюк М. А.,
Булига І. В., Мірошникова С. В., Барабан М. В. – №01171; Заявл. 05.02.2007; Опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8 – 4 с.

2. Патент 38679 України, МПК Н03Н 11/00. Активний коливальний контур / Філинюк М. А., Барабан М. В.,
Ліщинська Л. Б. – №08335; Заявл. 20.06.2008; Опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1 – 4 с.

3. Богачев В. М. Транзисторне усилители мощности / Богачев В. М., Никифоров В. В. – М.: Энергия, 1978. –
334 с.

4. Філинюк М. А. Метрологічні основи негатроніки / Філинюк М. А., Гаврилов Д. В. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-
Вінниця, 2006. – 188 с.
Як цитувати
[1]
Л. Ліщинська і М. Барабан, ІНФОРМАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ НА ОСНОВІ ОДНОПЕРЕХІДНОЇ ТРАНЗИСТОРНОЇ СТРУКТУРИ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.