ОЦІНКА РОБОЧИХ ПАРАМЕТРІВ ОДНОТРАНЗИСТОРНИХ КОНВЕЄРІВ СТРУМУ

  • Микола Антонович Філинюк Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Олександрович Лазарєв Вінницький національний технічний університет
  • Людмила Броніславівна Ліщинська Вінницький торговельно-економічний інститут
Ключові слова: конвеєр струму, Y-параметри транзистора, критеріальна оцінка ефективності

Анотація

В статті обґрунтовано систему основних робочих параметрів струмових конвеєрів. Визначено аналітичні залежності між робочими і формальними параметрами конвеєра струму, що дозволяє за значеннями чотирьох Y-параметрів транзистора визначити основні робочі та формальні параметри однотранзисторного конвеєра струму. Проведено дослідження основних робочих параметрів однотранзисторних конвеєрів струму на біполярному та польовому транзисторах, що дозволило визначити переваги та недоліки розглянутих конвеєрів струму.

Біографії авторів

Микола Антонович Філинюк, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури
Олександр Олександрович Лазарєв, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури
Людмила Броніславівна Ліщинська, Вінницький торговельно-економічний інститут
д. т. н., завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем

Посилання

1. Ferri G. C. Low-voltage low-power CMOS current conveyors / G. Ferri, N. C. Guerrini. – Springer, 2010 – 226 p. – ISBN 1441953639, 978-1441953636.

2. Smith K. C. The current conveyors – a new circuit building block / K. C. Smith, A. S. Sedra // Proc. IEEE. – Aug. 1968. – Vol. 56. – P. 1368 – 1369.

3. Sedra A. S. A second-generation current conveyor and its applications / A. S. Sedra, K. C. Smith // IEEE Transactions on Circuit Theory. – Feb. 1970. – Vol. CT-17. – P. 132 – 134.

4. Sedra A. S. Current Conveyor Theory And Practice / In book Analogue IC design: the current-mode approach // A. S. Sedra, W. Gordon; під. ред. C. Toumazou, F. J. Lidgey, D. Haigh. – IET, – 1993. – 646 p. - ISBN 0863412971, 9780863412974.

5. Филинюк Н. А. Критериальнаяоценкаэффективноститоковыхконвейеров / Н. А. Филинюк, А. А. Лазарев, Л. Б. Лищинская, В. П. Стахов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 4 (8). – С. 17 – 21.

6. Current Conveyors. History, Theory, Application sand Implementation [Електронний ресурс] / P. Eloranta,
C. Toumazou // CC.PPT. - 11.03.04. - Режим доступу: http://cas.ee.ic.ac.uk/people/dario/files/E416/cc_handout07.pdf.

7. Бакалов В. П. Основы теории цепей. / В. П. Бакалов, В. Ф. Дмитриков, Б. И. Крук. – М. : Радио и связь, 2000. – 592 с.

8. Сигорский В. П. Основы теории электронных схем / В. П. Сигорский, А. И. Петренко. – К. : Вища школа, 1971. – 568 с.
Опубліковано
2016-01-14
Як цитувати
[1]
М. Філинюк, О. Лазарєв, і Л. Ліщинська, ОЦІНКА РОБОЧИХ ПАРАМЕТРІВ ОДНОТРАНЗИСТОРНИХ КОНВЕЄРІВ СТРУМУ, НПВНТУ, № 4, Січ 2016.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.