МЕТОДИКА СИНТЕЗУ ТАБЛИЦЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ ІМІТАНСУ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ УПІN

  • Людмила Броніславівна Ліщинська Вінницький торгово-економічний інститут
  • Микола Антонович Філинюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: імітанс, узагальнений перетворювач імітансу (УПІ), одноперехідний транзистор, польовий транзистор

Анотація

У статті запропоновано методику синтезу таблиць перетворення імітансу багатопараметричних УПІN. Питання синтезу проаналізовано в літературі лише частково, що вказує на важливість подальшої розробки методики синтезу таблиць перетворення імітансу для багато параметричних УПІN.

Біографії авторів

Людмила Броніславівна Ліщинська, Вінницький торгово-економічний інститут
к. т. н., доцент кафедри фінансового контролю та аналізу
Микола Антонович Філинюк, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., проф

Посилання

1. Филинюк Н. А. Активные СВЧ фильтры на транзисторах. / Н. А. Филинюк. – М.: Радио и связь, 1987. – 112 с.

2. Філинюк М. А. Основи негатроніки. Том І. Теоретичні і фізичні основи негатроніки. Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2006. – 456 с.

3. Babak L. I. Decomposition synthesis approach to design of RF and microwave active circuits / L. I. Babak // IEEE MTT-S Int. Microwave Sym.Dig., Phochix, AZ, – 2001. – vol. 2. – pp. 1167 – 1170.

4. Філинюк М. А., Куземко О. М., Ліщинська Л. Б. Інформаційні пристрої на основі потенційно-нестійких багатоелектродних напівпровідникових структур Шотткі: Монографія / М. А. Філинюк, О. М. Куземко, Л. Б. Ліщинська. – Вінниця: ВНТУ, 2009 – 274 с.
Як цитувати
[1]
Л. Ліщинська і М. Філинюк, МЕТОДИКА СИНТЕЗУ ТАБЛИЦЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ ІМІТАНСУ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ УПІN, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.