ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ВІД ПРОМИСЛОВИХ ТЕПЛОЦЕНТРАЛЕЙ

  • Марко Миколайович Чепурний Вінницький національний технічний університет
  • Наталія Володимирівна Резидент Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: котельня, електростанція, теплоелектроцентраль, умовне паливо

Анотація

Здійснено порівняльний аналіз термодинамічної та економічної ефективності сумісного (від теп- лоелектроцентралей) і роздільного (на електростанціях і котельнях) енергопостачання.

Біографії авторів

Марко Миколайович Чепурний, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент, професор кафедри теплоенергетики
Наталія Володимирівна Резидент, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., старший викладач кафедри теплоенергетики

Посилання

1. Закон України про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та викорис- тання складного потенціалу // Відомості Верховної Ради, 2005. – № 20. – С. 278 – 285.

2. Чепурний М. М. Ефективність роботи паротурбінних і газотурбінних теплоелектроцентралей / М. М. Чепур- ний // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 2. – С. 36 – 40.

3. Показники ефективності роботи енергетичних установок для сумісного виробництва теплової та електрич- ної енергії [Електронний ресурс] / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна // Наукові праці Вінницько- го національного технічного університету. – № 1. – 2010. Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ VNTU/2010_1/2010-1.files/uk/10mmcaee_ua.pdf.

4. ГДК 34.09.108.98. Розподіл витрат палива на відпущену електричну і теплову енергію при їх комбінова- ному виробництві: Методика НДІ Енергетики. – Київ, 1998. – 22 с.

5. Вінницький І. П. Спрощений метод визначення витрат палива на відпущену електричну і теплову енергію за їх комбінованого виробництва на теплових електростанціях / І. П. Вінницький, С. М. Герасимов, П. О. Гут // Энергетика и электрификация. – 2004. – № 8. – С. 42 – 45.

6. Теплотехнический справочник / [под ред. В. Н. Юренева и П. Д. Лебедева]. – М.: Энергия, 1975. – т. 1. – 744 с.

7. Чепурний М. М. Енергозбережні технології в теплоенергетиці / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко. – Вінни- ця: ВНТУ, 2009. – 114 с.

8. Ривкин С. А. Термодинамические свойства воды и водяного пара / С. А. Ривкин, А. А. Александров. – М.: Энергоатомиздат, 1980. – 142 с.

9. Чепурний М. М. Сучасні проблеми теплофікації / М. М. Чепурний, Н. В. Пішеніна, О. В. Куцак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 5. – С. 68 – 71.
Як цитувати
[1]
М. Чепурний і Н. Резидент, ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ВІД ПРОМИСЛОВИХ ТЕПЛОЦЕНТРАЛЕЙ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.