ЕНЕРГЕТИЧНИЙ, ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОНАСОСНИХ СТАНЦІЙ НА ПРИРОДНИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ДЖЕРЕЛАХ ТЕПЛОТИ

  • Ольга Павлівна Остапенко Вінницький національний технічний університет
  • Олена Вікторівна Бакум Вінницький національний технічний університет
  • Алла Володимирівна Ющишина Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: теплонасосна станція, низькотемпературне джерело теплоти, енергетична ефективність, екологічна ефективність, економічна ефективність, витрата палива, економія умовного палива, економія робочого палива, зниження викидів вуглекислого газу

Анотація

Оцінено енергетичну, екологічну та економічну ефективність теплонасосних станцій (ТНС) з різними видами приводу компресора на природних та промислових джерелах низькотемпературної теплоти (поверхневі води, вода системи оборотного водопостачання, ґрунтові води, геотермальні води, повітря, вторинні енергоресурси, каналізаційні стічні води та теплота ґрунту) з урахуванням змінних режимів роботи систем теплопостачання в широкому діапазоні зміни потужності теплонасосної установки (ТНУ). Запропоновано методи комплексної оцінки ефективності ТНС за змінних режимів роботи за енергетичними, екологічними та економічними показниками. Результати досліджень дозволяють здійснити вибір режимів роботи ТНС з метою досягнення заданих значень показників енергетичної, екологічної та економічної ефективності цілорічної роботи ТНС.

Біографії авторів

Ольга Павлівна Остапенко, Вінницький національний технічний університет
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики
Олена Вікторівна Бакум, Вінницький національний технічний університет
студентка інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання
Алла Володимирівна Ющишина, Вінницький національний технічний університет
студентка інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Посилання

1. Долинский А. А. Тепловые насосы в теплоснабжении / А. А. Долинский, Е. Т. Базеев, А. И. Чайка // Промышленная теплотехника. – 2006. – Т. 28, № 2. – С. 99 – 105.

2. Янтовский Е. И. Парокомпрессионные теплонасосные установки / Е. И. Янтовский, Ю. В. Пустовалов. – М.: Энергоиздат, 1982. – 144 с.

3. Ткаченко С. Й. Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання. Монографія / С. Й. Ткаченко, О. П. Остапенко. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 176 с.

4. Остапенко О. П. Перспективи застосування теплонасосних станцій в Україні / О. П. Остапенко, О. В. Шевченко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: науково-технічний збірник. – 2011. – № 2. – С. 132 – 139.

5. Ткаченко С. Й. Комплексні методи оцінки енергоефективності теплонасосних станцій в системах теплопостачання / С. Й. Ткаченко, О. П. Остапенко // Вісник ВПІ. – 2007. – № 4. – С. 83 – 85.

6. Ткаченко С. Й. Узагальнена теплотехнологічна система з теплонасосною установкою / С. Й. Ткаченко, О. П. Остапенко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: науково-технічний збірник. – 2006. – № 3. – С. 136 – 141.

7. Новиков Д. В. Выбор рациональных схем и параметров систем теплоснабжения с теплонасосными установками: дисс. … канд. техн. наук : 05.14.01 / Новиков Дмитрий Викторович. – Саратов, 2007. – 128 с.

8. Осипов А. Л. Исследование и разработка схем теплоснабжения для использования низкопотенциального тепла на основе применения теплонасосных установок: дисс. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Осипов Айрат Линарович. – Казань, 2005. – 117 с.

9. Маринченко А. Ю. Оптимизация исследований комбинированных теплопроизводящих установок с тепловыми насосами: дисс. … канд. техн. наук : 05.14.01. / Маринченко Андрей Юрьевич. – Иркутск, 2004. – 120 с.

10. Долинский А. А. Тепловые насосы в системе теплоснабжения зданий / А. А. Долинский, Б. Х. Драганов // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т. 30, № 6. – С. 71 – 83.

11. Економічна ефективність теплонасосних станцій для систем теплопостачання [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, О. В. Шевченко // Наукові праці ВНТУ. – № 4. – 2011. – Режим доступу до журн.: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2011_4/2011-4.files/uk/11opohss_ua.pdf.

12. Беляева Т. Г. Оценка экономической целесообразности использования тепловых насосов в коммунальной теплоэнергетике Украины / Т. Г. Беляева, А. А. Рутенко, М. В. Ткаченко, О. Б. Басок // Промышленная теплотехника. – 2009. – Т. 31, № 5. – С. 81 – 87.

13. Басок Б. И. Анализ экономической эффективности при реализации теплонасосных систем для теплоснабжения / Б. И. Басок, Т. Г. Беляева, А. А. Рутенко, А. А. Лунина // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т. 30, № 4. – С. 56 – 63.

14. Калнинь И. М. Техника низких температур на службе энергетики / И. М. Калнинь // Холодильное дело. – 1996. – № 1. – С. 26 – 29.
Як цитувати
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.