ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕПЛОНАСОСНИХ СТАНЦІЙ ЗА УМОВ ЗМІНИ ВАРТОСТІ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗМІННИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ

  • Ольга Павлівна Остапенко Вінницького національного технічного університету
  • Олена Вікторівна Бакум Вінницького національного технічного університету
Ключові слова: економічна ефективність, теплонасосна станція, теплонасосна устано- вка, вартість паливно-енергетичних ресурсів

Анотація

Проаналізовано економічну ефективність теплонасосних станцій (ТНС) з різними джерелами низькотемпературної теплоти для промисловості та муніципальної теплоенергетики за умов зміни вартості паливно-енергетичних ресурсів і змінних режимів роботи.
Представлені рекомендації можна використати для прогнозування умов ефективної інтеграції ТНС у системи теплопостачання підприємств промисловості та муніципальної теплоенергетики.

Біографії авторів

Ольга Павлівна Остапенко, Вінницького національного технічного університету
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики
Олена Вікторівна Бакум, Вінницького національного технічного університету
студентка інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Посилання

1. Ткаченко С. Й. Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання. Монографія / С. Й.
Ткаченко, О. П. Остапенко. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 176 с.

2. Новиков Д. В. Выбор рациональных схем и параметров систем теплоснабжения с теплонасосными устано-
вками: дисс. … канд. техн. наук : 05.14.01 / Новиков Дмитрий Викторович. – Саратов, 2007. – 128 с.

3. Осипов А. Л. Исследование и разработка схем теплоснабжения для использования низкопотенциального
тепла на основе применения теплонасосных установок: дисс. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Осипов Айрат Ли-
нарович. – Казань, 2005. – 117 с.

4. Маринченко А. Ю. Оптимизация исследований комбинированных теплопроизводящих установок с тепло-
выми насосами: дисс. … канд. техн. наук : 05.14.01 / Маринченко Андрей Юрьевич. – Иркутск, 2004. – 120 с.

5. Беляева Т. Г. Оценка экономической целесообразности использования тепловых насосов в коммунальной
теплоэнергетике Украины / Т. Г. Беляева, А. А. Рутенко, М. В. Ткаченко, О. Б. Басок // Промышленная теплоте-
хника. – 2009. – Т. 31, № 5. – С. 81 – 87.

6. Долинский А. А. Тепловые насосы в системе теплоснабжения зданий / А. А. Долинский, Б. Х. Драганов //
Промышленная теплотехника. – 2008. – Т. 30, № 6. – С. 71 – 83.

7. Басок Б. И. Анализ экономической эффективности при реализации теплонасосных систем для теплос-
набжения / Б. И. Басок, Т. Г. Беляева, А. А. Рутенко, А. А. Лунина // Промышленная теплотехника. – 2008. –
Т. 30, № 4. – С. 56 – 63.

8. Економічна ефективність теплонасосних станцій для систем теплопостачання [Електронний ресурс] /
О. П. Остапенко, О. В. Шевченко // Наукові праці ВНТУ. – 2011. – №4. – Режим доступу до журн.: http: //
www.nbuv.gov.ua / e-journals / VNTU / 2011_4 / 2011-4.files / uk / 11opohss_ua.pdf.

9. Остапенко О. П. Перспективи застосування теплонасосних станцій в Україні / О. П. Остапенко, О. В. Ше-
вченко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: науково-технічний збірник. – Вінниця:
УНІВЕРСУМ-Вінниця. – 2011. – № 2. – С. 132 – 139.

10. Енергетичний, екологічний та економічний аспекти ефективності теплонасосних станцій на природних та
промислових джерелах теплоти [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, О. В. Бакум, А. В. Ющишина // Науко-
ві праці ВНТУ. – 2013. – № 3. – Режим доступу до журн.: http://praci.vntu.edu.ua/article/viewFile/3040/4626 .

11. Енергетична ефективність теплонасосних станцій з різними джерелами теплоти за умови змінних режи-
мів роботи [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, О. В. Шевченко, О. В. Бакум // Наукові праці ВНТУ. –
2013. – № 4. – Режим доступу до журн.: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3448/5066.

12. Національна комісія регулювання електроенергетики України [Електронний ресурс] // Режим доступу:
www.nerc.gov.ua.
Як цитувати
[1]
О. Остапенко і О. Бакум, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕПЛОНАСОСНИХ СТАНЦІЙ ЗА УМОВ ЗМІНИ ВАРТОСТІ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗМІННИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.