ГАЗОТУРБІННІ НАДБУДОВИ НА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЯХ ІЗ ТЕПЛОФІКАЦІЙНИМИ ТУРБІНАМИ

  • Марко Миколайович Чепурний Вінницький національний технічний університет
  • Наталія Володимирівна Резидент Вінницький національний технічний університет
  • Юлія Костянтинівна Возіян Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: теплоелектроцентраль, теплофікаційна турбіна, газотурбіна установка, умовне паливо, котел-утилізатор

Анотація

Запропоновано методику обчислення основних показників роботи теплоелектроцентралей із газотурбінними надбудовами. Побудовано номограму для визначення питомої витрати умовного палива на ГТУ – ТЕЦ.

Біографії авторів

Марко Миколайович Чепурний, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент, професор кафедри теплоенергетики
Наталія Володимирівна Резидент, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент, доцент кафедри теплоенергетики
Юлія Костянтинівна Возіян, Вінницький національний технічний університет
студентка факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Посилання

1. Стратегія розвитку паливно-енергетичного комплексу України до 2030 року. – К. : Вид-во Мін-ва палива та енергетики України, 2013. – 166 с.

2. Халатов А. А. Современное состояние и перспективы использования газотурбинных технологий в тепловой и ядерной энергетике, металлургии и ЖКХ Украины / А. А. Халатов, К. А. Ющенко // Пром. теплотехника. – 2012. – Т. 34. – № 6. – С. 31 – 45.

3. Резник Н. И. Котлы–утилизаторы АОА "Красный котельщик" для парогазових и газотурбинных установок / Н. И. Резник, В. В. Иваненко // Теплоэнергетика. – 2003. – № 11. – С. 51 – 53.

4. Лившиц И. М. Об использовании возможностей отечественного машиностроения для внедрения парогазових и газотурбинных технологий в теплоенергетику / И. М. Лившиц, В. А. Полищук // Энергетик. – 2005. – № 6. – С. 3 – 5.

5. Беркнев В. С. Возможный способ повышения мощности и экономичности комбинированных установок с газовими турбинами / В. С. Беркнев, В. Л. Иванов, В. А. Фомин // Теплоэнергетика. – 2005. – № 6. – С. 43 – 47.

6. Демидов О. И. Использование газотурбинных установок при реконструкции ТЭЦ промышленного отопительного типа / О. И. Демидов, А. Г. Кутасов, В. М. Корень // Пром. енергетика. – 2004. – № 2. –
С. 19 – 25.

7. Чепурной М. Н. Электростанции на базе газоперекачивающих станций / М. Н. Чепурной, Н. В. Резидент // Энергетическая стратегия. – 2015. – № 1. – С. 55 – 57.

8. Газопарові установки на основі газових і протитискових парових турбін [Електронний ресурс] /
М. М. Чепурний, Н. В. Резидент, С. В. Поліщук // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2014. – № 4. – Режим доступу до журн.: http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/425/423.

9. Аналіз застосування протитискової турбіни ПР-6-35/5/1,2 для теплофікації [Електронний ресурс] /
М. М. Чепурний, Н. В. Резидент, Є. С. Корженко // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2013. – № 1. – Режим доступу до журн.: http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/354/352.

10. Чепурной М. Н. Газотурбинная надстройка энергоблоков К-300-240 / М. Н. Чепурной, С. И. Ткаченко,
Н. В. Резидент // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – № 12 (986). – С. 63 – 68.

11. Чепурний М. М. Енергозбережні технології в теплоенергетиці / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко. –Вінниця: ВНТУ, 2009. – 114 с.
Опубліковано
2016-06-03
Як цитувати
[1]
М. Чепурний, Н. Резидент, і Ю. Возіян, ГАЗОТУРБІННІ НАДБУДОВИ НА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЯХ ІЗ ТЕПЛОФІКАЦІЙНИМИ ТУРБІНАМИ, НПВНТУ, № 1, Чер 2016.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.