МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗАТОРА ВОЛОГОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

  • Йосип Йосипович Білинський Вінницький національний технічний університет
  • Василь Володимирович Онушко ДП «Укрметртестстандарт»
Ключові слова: відносна вологість, водяна пара, сухий газ, довжина хвилі, тиск, температура, показник поглинання, коефіцієнт пропускання, питомий молярний показник поглинання, густина

Анотація

Запропоновано математичну модель двоканального аналізатора вологості газу, а також методику визначення питомих молярних показників поглинання природного сухого газу та водяної пари, проведено експериментальні дослідження, виконано перевірку отриманих значень відносної вологості.

Біографії авторів

Йосип Йосипович Білинський, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., завідувач кафедри електроніки
Василь Володимирович Онушко, ДП «Укрметртестстандарт»
заступник начальника відділу

Посилання

1. Селезнев С. В. Анализ методов и средств измерения влажности и точек росы природного газа / С. В. Селезнев //
Геология, бурение, разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений : Научно-технический сб. –
2005. – № 2. – С. 10 – 22.

2. Мухитдинов М. Оптические методы и устройства контроля влажности / М. Мухитдинов, Э. С. Мусаев – М.:
Энергоатомиздат, 1986. – 96 с.

3. Пеклер В. В. Состояние и перспективы развития гигрометров и средств их метрологического обеспечения /
В. В. Пеклер, Г. М. Мамонтов // Датчики и системы. – 2006. –№ 1. – С. 33 – 38.

4. Сайдов Г. В. Практическое руководство по абсорбционной молекулярной спектроскопи / Г. В. Сайдов,
О. В. Свердлова. – Л.: ЛГУ, 1973. – 86 с.

5. Котяхов Ф. И. Физика нефтяного и газового коллектора / Ф. И. Котяхов. – М.: Недра, 1997. – 288 с.

6. Білинський Й. Й. Модель перенесення випромінювання в середовищі вологого газу та визначення його відносної
вологості / Й. Й. Білинський, В. В. Онушко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 5. – С. 18 – 22.

7. Андріїшин М. П. Вимірювання витрат та кількості газу: Довідник/ М. П. Андріїшин, С. О. Канєвський,
О. М. Карпаш, Я. С. Марчук, І. С. Петришин, А. А. Руднік, О. Є. Сердюк, С. А. Чеховський. – Івано-Франківськ: ПП
«Сімик», 2004. – 160 с.

8. Лесовий Л. В. Визначення відносної вологості газу для вузлів обліку із застосуванням засобів вимірювання
температури точки роси. / Л. В. Лесовий, Ф. Д. Матіко // Вісник національного університету «Львівська політехніка»
2009. – № 659. – С. 84 – 91.

9. ГОСТ 20060-83. Газы горючие природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги,
1984, 11 с.
Як цитувати
[1]
Й. Білинський і В. Онушко, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗАТОРА ВОЛОГОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.