ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛООБМІНУ ТА АЕРОДИНАМІКИ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕПЛООБМІНУ

  • Лілія Анатоліївна Боднар Вінницький національний технічний університет
  • Дмитро Вікторович Степанов Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: інтенсифікація, втрати тиску, критерій Нуссельта, тепловіддача

Анотація

У роботі оцінено інтенсифікацію теплообміну та збільшення втрат тиску в разі застосування в круглому каналі газо-водяного теплообмінника турбулізувальних вставок із круглими та прямокутними отворами. Проведено експериментальні дослідження, запропоновано залежності для розрахунку інтенсифікованого теплообміну.

Біографії авторів

Лілія Анатоліївна Боднар, Вінницький національний технічний університет
кандидат технічних наук, доцент кафедри теплоенергетики
Дмитро Вікторович Степанов, Вінницький національний технічний університет
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики

Посилання

1. Дыбан Е. П. Теплообмен при взаимодействии системы струй с перфорированной поверхностью/ Е. П. Ды-бан, А. И. Мазур // Промышленная теплотехника. – 1991. – Т. 13, № 1. – С. 3 – 9.

2. Пат. 21404 України, МПК7 F 28 F 1/10. Вставка для теплообмінної труби / Ткаченко С. Й., Степанов Д. В., Боднар Л. А.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № 200610176 ; заявл. 25.09.06 ; опубл.15.03.2007, Бюл. №3.

3. Коваленко Л. М. Теплообменники с интенсификацией теплоотдачи / Л. М. Коваленко, А. Ф. Глушков. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 238 с.

4. Долинский А. А. Теплообмен и гидродинамика при конфузорно – диффузорном течении воздуха в плос-ком щелевом канале / Ю. Е. Дыбан, А. А. Долинский // Промышленная теплотехника. – 1991. – Т. 13, № 3. – С. 33 – 40.
Опубліковано
2015-11-17
Як цитувати
[1]
Л. Боднар і Д. Степанов, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛООБМІНУ ТА АЕРОДИНАМІКИ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕПЛООБМІНУ, НПВНТУ, № 3, Лис 2015.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.