ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ГАЗОГЕНЕРАТОРНОГО ВОДОГРІЙНОГО КОТЛА ПОТУЖНІСТЮ 40 КВТ

  • Лілія Анатоліївна Боднар Вінницький національний технічний університет
  • Дмитро Вікторович Степанов Вінницький національний технічний університет
  • Анатолій Миколайович Довгаль Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: газогенераторний котел, екологічні показники, оксид азоту, оксид вуглецю

Анотація

Проаналізовано результати експериментальних досліджень екологічних показників водогрійного газогенераторного котла на деревині. Порівняно екологічні показники роботи котла з чинними стандартами. Наведено рекомендації щодо вдосконалення конструкції котла.

Біографії авторів

Лілія Анатоліївна Боднар, Вінницький національний технічний університет
кандидат технічних наук, доцент кафедри теплоенергетики
Дмитро Вікторович Степанов, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
теплоенергетики

Анатолій Миколайович Довгаль, Вінницький національний технічний університет
інженер

Посилання

1. Халатов А. А. Сжигание и газификация альтернативных топлив / А. А. Халатов, И. И. Борисов, С. Г. Кобзарь и др. // Промышленная теплотехника. – 2006. – № 4. – С. 53 – 63.

2. Жовмир Н. М. Анализ нормативных требований к эмиссии загрязняющих веществ при сжигании биомассы / Жовмир Н. М. // Промышенная теплотехника. – 2012. – № 1. – С. 77 – 86.

3. Проблеми спалювання низькосортних палив в котлах малої потужності [Електронний ресурс] / Л. А. Боднар, С. Й. Ткаченко, О. В. Дахновська // Наукові праці ВНТУ. – 2012. – № 4. – Режим доступу до журн.:
http://praci.vntu.edu.ua/article/view/2656/2862.

4. Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Загальні технічні умови: ДСТУ 2326–93. – [Чинний від 1995-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1994. – 17 с. – (Державний стандарт України).

5. Справочник потребителя биотоплива / [под. ред. Виллу Вареса]. – Таллин : Таллинский технический университет, 2005. – 183 с.

6. ГОСТ 30735-2001. Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4 МВт. Общие
технические условия. – [Дата введения 2003-01-01]. – Минск, 2003. – 16 с.

7. Установки котельные. Установки, работающие на газообразном, жидком и твердом топливе. Нормы выбросов загрязняющих веществ: СТБ 1626.1-2006. – [Дата введения 2006-07-01]. – Минск, 2006. – 8 с.
Як цитувати
[1]
Л. Боднар, Д. Степанов, і А. Довгаль, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ГАЗОГЕНЕРАТОРНОГО ВОДОГРІЙНОГО КОТЛА ПОТУЖНІСТЮ 40 КВТ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.