ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА ПОТУЖНІСТЮ 1500 КВТ НА СОЛОМІ

  • Лілія Анатоліївна Боднар Вінницький національний технічний університет
  • Дмитро Вікторович Степанов Вінницький національний технічний університет
  • Роман Володимирович Сливко Вінницький національний технічний університет

Анотація

Показано, що застосування теплогенераторів на альтернативних видах палива, зокрема соломі, є одним із найактуальніших завдань. Проведено експериментальні дослідження показників роботи теплогенератора на соломі потужністю 1500 кВт. Проаналізовано результати досліджень. Проведено порівняння розрахункових і експериментальних даних з температури димових газів на виході з топки. Проаналізовано можливість застосування нормативного методу теплового розрахунку котлоагрегатів під час проектування теплогенераторів на альтернативних видах палива.

Дані про авторів

Лілія Анатоліївна Боднар, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри теплоенергетики

Дмитро Вікторович Степанов, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики

Роман Володимирович Сливко, Вінницький національний технічний університет

інженер

Посилання

1. Баштовой А. И. Использование соломы для производства тепловой энергии в отопительных котельных Донецкой области / А. И. Баштовой, Н. М. Жовмир, С. В. Радченко, С. М. Чаплыгин // Промышленная теплотехника. – 2008. – № 3. – С. 54 – 59.
2. Енергетична стратегія України до 2030 року [Електронний ресурс] /
Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/public/File/2014_nauk_an_rozrobku/Energy%20Strategy%202035.pdf.
3. Боднар Л. А. Технічні та екологічні показники водогрійних котлів потужністю до 1 МВт для спалювання соломи /Л. А. Боднар, О. В. Дахновська, Р. Е Бойчук // Науково-технічний збірник "Сучасні технології матеріали і конструкції в будівництві". – 2015. – № 2. – С. 115 – 120.

4. Гелетуха Г. Г. Особливості теплотехнічних випробувань водогрійних котлів з періодичним спалюванням цілих тюків соломи / Г. Г. Гелетуха // Промышленная теплотехника. – 2010. – № 6. – С. 45 – 50.
5. Звіт про дослідження якості соломи як твердого біопалива [Електронний ресурс] / Інститут місцевого розвитку. – 2014. – 13 с. – Режим доступу : http://myrgorod.pl.ua/files/images/Madem/7.pdf.
6. Corn Stover and Wheat Straw Combustion in a 176 kW boiler adapted for round bales [Електронний ресурс] / Rene Morissette, Philippe Savoie, Joey Villeneuve // Energies. – 2013. – P. 5760 – 5774. – Режим доступу : www.mdpi.com/journal/energies.
7. Development of a boiler for small straw bales combustion [Електронний ресурс] / Branislav S. Repić, Dragoljub V. Dakić, Aleksandar M. Erić, Dejan M. Đurović, Stevan D. J. Nemoda // Energy Engineering, Sustainable Energy - Recent Studies". – Режим доступу : http://www.intechopen.com/books/sustainable-energy-recent-studies/development-of-the-technology-for-combined-heat-and-power-generation-utilizing-local-biomass.
8. Степанов Д. В. Енергетична та екологічна ефективність водогрійних котлів малої потужності. Монографія / Д. В. Степанов, Л. А. Боднар. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 151 c.
9. Тепловой расчет котлоагрегатов (нормативный метод) : [під ред. Г. М. Кагана]. – Санкт-Петербург : НПО ЦКТИ, 1998. – 259 с.
Опубліковано
2017-07-05
Як цитувати
БОДНАР, Лілія Анатоліївна; СТЕПАНОВ, Дмитро Вікторович; СЛИВКО, Роман Володимирович. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА ПОТУЖНІСТЮ 1500 КВТ НА СОЛОМІ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, [S.l.], n. 1, p. 1-6, july 2017. ISSN 2307-5376. Доступно за адресою: <https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/497>. Дата доступу: 20 jan. 2018
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.