ПАСИВНІ РАДІОЧАСТОТНІ МОНОІМІТАНСНІ ТРАНСПОНДЕРИ

  • Йосип Йосипович Білинський Вінницький національний технічний університет
  • Володимир Петрович Стахов Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проведено аналіз технологій сучасних транспондерів, на основі якого запропоновано варіанти побудови пасивних радіочастотних моноімітансних транспондерів, а також досліджено схему пасивного радіочастотного моноімітансного транспондера, який виконує логічну функцію «АБО», та проведено моделювання її роботи у програмному пакеті AWR Design Environment 9.00.

Біографії авторів

Йосип Йосипович Білинський, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, завідувач кафедри електроніки та наносистем

Володимир Петрович Стахов, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри електроніки та наносистем

Посилання

1. Karmakar N. C. Chipless RFID Sensors / N. C. Karmakar, E. M. Amin, J. K. Saha. – John Wiley & Sons, 2016. – 272 р.
2. Дшхунян В. Л. Электронная идентификация. Бесконтактные электронные идентификаторы и смарт-карты / В. Л. Дшхунян, В. Ф. Шаньгин. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2004. – 695 с. – ISBN5-17-026327-9.
3. Vena A. Chipless RFID based on RF Encoding Particle: Realization, Coding and Reading System / A. Vena,
E. Perret, S. Tedjini. – Elsevier, 2016. – 258 р.
4. Karmakar N. C. Advanced Chipless RFID: MIMO-Based Imaging at 60 GHz - ML Detection /
N. C. Karmakar, M. Zomorrodi, C. Divarathne. – John Wiley & Sons, 2016. – 304 р.
5. Н. А. Филинюк Исследование моноиммитансного логического R-элемента «ИЛИ» / Н. А. Филинюк,
С. Е. Фурса, В. П. Стахов // Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. – № 33. – С. 175 – 184.
Опубліковано
2017-10-01
Як цитувати
[1]
Й. Білинський і В. Стахов, ПАСИВНІ РАДІОЧАСТОТНІ МОНОІМІТАНСНІ ТРАНСПОНДЕРИ, НПВНТУ, № 3, Жов 2017.
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.